dimarts, 13 de maig de 2008

Aquells som nosaltres

Segurament és el primer cop en la història que des de la tribuna de l’Assemblea legislativa francesa se senten uns mots en llengua catalana. I això ha estat possible en el marc de la defensa del català que el diputat Daniel Mach del partit UMP — i batlle de Pollestres— ha fet durant un debat sobre llengües minoritàries de l’Estat:

Senyor Ministre, els catalans són gent orgullosa, honesta i pacífica. La seva llengua és un dret i saben quins són els seus deures.

El diari electrònic Vilaweb ha presentar la notícia amb tota mena de detalls i a més hi ha inclòs la intervenció sencera de Daniel Mach i, fins i tot, ens n’ofereix una versió MP3 perquè la puguem escoltar.

Que el diputat d’un partit estatal, i al govern, com és la UMP, faci una defensa d’una llengua minoritzada a la França de la cinquena república és sens dubte una bona notícia per a la nostra cultura. Penseu que l’article l'article 2 de la Constitució francesa de 1958 diu que Le français est la langue de la République, i aquest text ha estat l’excusa que ha utilitzat la França republicana per no reconèixer la diversitat lingüística de l’Estat i per no ratificar la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Que el país que es va inventar el centralisme jacobí obri escletxes —ni que siguin tan finetes— és certament important per a l’avenir de la nostra llengua i ens n’hem d’alegrar. A voltes, les fronteres polítiques es converteixen en fronteres mentals —de fet als estats ja els va bé i els mitjans de comunicació cauen a la trampa— i hem de comprendre que la cultura catalana que està renaixent Pirineus enllà, amb una força gradual però constant, és la mateixa cultura catalana de Pirineus ençà.

Aquells som nosaltres.